گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از سنسور رطوبت خاک و سنسور دما و رطوبت و برد Node_MCU و از طریق نرم افزار Node_RED و پروتکل MQTT و پلتفرم ۴ADAIOT یک گلدان هوشمند بسازیم.

 

شماتیک و اتصالات:

 

 

Untitled Sketch bb 2 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED

 

نحوه قرار دادن بلوک ها در پلتفرم برنامه نویسی بلوکی ۴ADAIOT:

 

Capture 2020 11 24 12 12 24 926 e1606209225291 300x235 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED

Capture 2020 11 24 12 12 35 954 e1606209289583 300x217 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED

Capture 2020 11 24 12 12 30 152 e1606209249930 290x300 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED

Capture 2020 11 24 12 12 33 260 e1606209268667 248x300 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED

 

 

 

 

کد ساخته شده توسط پلتفرم برنامه نویسی بلوکی ۴ADAIOT:

 

 

 

 

برنامه نویسی نرم افزار Node_RED:

 

 

Capture 2020 11 24 12 11 43 981 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 11 57 213 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 15 373 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 19 327 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 22 356 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 24 548 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 26 606 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 29 226 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 33 90 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 35 829 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 37 892 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 40 199 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 42 900 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 45 461 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED Capture 2020 11 24 12 14 48 684 300x169 - گلدان هوشمند با MQTT و Node_RED

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.