گالری تصاویر

WhatsApp Image 2020 01 25 at 15.37.32 1 768x1024 - گالری تصاویر
دوره اینترنت اشیا و هوشمندسازی در مدارس
2 01 - گالری تصاویر
WhatsApp Image 2020 01 25 at 16.14.35 1 768x1024 - گالری تصاویر
دوره اینترنت اشیا و هوشمندسازی در مدارس
WhatsApp Image 2020 01 25 at 17.34.57 2 - گالری تصاویر
دوره اینترنت اشیا و هوشمند سازی در دانشگاه
WhatsApp Image 2020 01 25 at 17.34.57 1 - گالری تصاویر
دوره اینترنت اشیا و هوشمند سازی در دانشگاه
 
 

رامین دانش پژوه

رامین دانش پژوه بنیانگذار آکادمی دانش پژوهان آتی و سرپرست مدرسین اینترنت اشیا و هوشمندسازی

دیدگاهتان را بنویسید