پروژه های S4A

LED چشمک زن با S4A

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از نرم افزار S4A به صورت بلوکی روی آردوینو برنامه نویسی کنیم…

بیشتر بخوانید »

LED چشمک زن پلیسی با S4A

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از نرم افزار S4A و برد Arduino یک LED چشمک زن پلیسی…

بیشتر بخوانید »

پنکه هوشمند خانه اسکرچی

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از نرم افزار S4A و برد Arduino و یک عدد درایور موتور…

بیشتر بخوانید »

کنترل هوشمند روشنایی

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از یک عدد سنسور فتوسل  و برد Arduino uno  و نرم افزار…

بیشتر بخوانید »

بازی اسکرچبال

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از نرم افزار s4a و برد Arduino و دو عدد سوییچ اسکرچی…

بیشتر بخوانید »

LED چشمک زن هوشمند با S4A

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از نرم افزار S4A به صورت بلوکی روی آردوینو برنامه نویسی کنیم…

بیشتر بخوانید »

تابلو راهنمایی و رانندگی با S4A

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده ازماژول چراغ راهنمایی و برد Arduino uno  و نرم افزار S4A تابلو…

بیشتر بخوانید »

اسکرچی فضانورد

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از چهار عدد سوییچ  و برد Arduino uno  و نرم افزار S4A…

بیشتر بخوانید »

کنترل روشنایی خانه اسکرچی

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از نرم افزار S4A و برد Arduino و یک عدد LED مقدار…

بیشتر بخوانید »

خانه رنگارنگ اسکرچی

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از یک عدد LED RGB  و برد Arduino uno  و نرم افزار…

بیشتر بخوانید »