دوره های آموزشی رباتیک

دوره ربات هوشمند MBlock (ویژه پایه های ابتدایی)

رباتیک مقدماتی ، رباتیک تکمیلی ، رباتیک پیشرفته ، رباتیک کاربردی                   …

بیشتر بخوانید »

دوره های آردوینو و ربات مسیریاب (ویژه پایه های متوسطه)

رباتیک مقدماتی ، رباتیک تکمیلی ، رباتیک پیشرفته ، رباتیک کاربردی                   …

بیشتر بخوانید »

دوره های رباتیک (ویژه پایه های ابتدایی)

رباتیک مقدماتی ، رباتیک تکمیلی ، رباتیک پیشرفته ، رباتیک کاربردی                   …

بیشتر بخوانید »