آموزش پلتفرم 4ADAIOT در اینترنت اشیا

کنترل بازوی مکانیکی با ۴ADAIOT

 در این جلسه قصد داریم با استفاده از یک پتانسیومتر چرخش سروو موتور رو کنترل کنیم . از این پروژه…

بیشتر بخوانید »

آژیر و LED چشمک زن پلیسی با ۴ADAIOT

در این جلسه قصد داریم برنامه LEDچشمک زن پلیسی وآژیر پلیسی رو باهم اجرا کنیم . از این پروژه معمولا…

بیشتر بخوانید »

کنترل ولومی و دستی نور با ۴ADAIOT

 در این جلسه قصد داریم با استفاده از یک پتانسیومتر مقدار نور  رو کنترل کنیم . از این پروژه داخل…

بیشتر بخوانید »

کنترل ولومی سرعت آژِیر با ۴ADAIOT

 در این جلسه قصد داریم با استفاده از یک پتانسیومتر مقدار سرعت چشمک زدن LED چشمک زن پلیسی   رو کنترل…

بیشتر بخوانید »

کنترل سرعت LED چشمک زن پلیسی با ۴ADAIOT

 در این جلسه قصد داریم با استفاده از یک پتانسیومتر مقدار سرعت چشمک زدن LED چشمک زن پلیسی   رو کنترل…

بیشتر بخوانید »

کنترل ماشین هوشمند با اپلیکیشن و ۴ADAIOT

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از برد NodeMCU و پلتفرم برنامه نویسی بلوکی ۴ADAIOT و اپلیکیشن ساخته…

بیشتر بخوانید »

کنترل دو عدد LED با وب سرور و ۴ADAIOT

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از برد NodeMCU و پلتفرم برنامه نویسی بلوکی ۴ADAIOT یک صفحه وب…

بیشتر بخوانید »

کنترل لامپ و وسایل برقی با پلتفرم Cayenne و ۴ADAIOT

سلام در این جلسه صقد داریم با استفاده از پلتفرم اینترنت اشیا Cayenne و پلتفرم برنامه نویسی بلوکی ۴ADAIOT سه…

بیشتر بخوانید »

دزدگیر هوشمند باماژول PIR و ۴ADAIOT

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از پلتفرم برنامه نویسی ۴ADAIOT و برد NodeMCU و دزدگیر هوشمند  درست…

بیشتر بخوانید »

کنترل ماشین هوشمند با وب سرور و ۴ADAIOT

سلام در این جلسه قصد داریم با استفاده از برد NodeMCU و پلتفرم برنامه نویسی بلوکی ۴ADAIOT و صفحه وب…

بیشتر بخوانید »