آموزش پروژه های مقدماتی اینترنت اشیا

Node MCU + آردوینو

در این جلسه قصد داریم به شما برد nodemcu را معرفی کنیم و نحوه اضافه کردن این برد در نرم…

روشن و خاموش اتوماتیک موتور

در این جلسه قصد داریم پروژه روشن و خاموش اتوماتیک موتور رو به شما آموزش بدیم. این پروژه در صنایع…

LED چشمک زن ساده

در این جلسه قصد داریم اولین پروژه بنام LED چشمک زن رو به شما آموزش بدیم. از این پروژه در…

اینترنت اشیا و شروع کار پروژه ها

تعریف صحیح اینترنت اشیا اینترنت اشیا، حالا این Things یا اشیا دقیقا چه چیزهای می تواند باشند؟ آموزش اینترنت اشیا…

LED چشمک زن پلیسی

در این جلسه قصد داریم  پروژه LED چشمک زن پلیسی رو به شما آموزش بدیم. از این پروژه در آژیر…

کنترل بازوی مکانیکی

 در این جلسه قصد داریم با استفاده از یک پتانسیومتر چرخش سروو موتور رو کنترل کنیم . از این پروژه…

RGB چشمک زن پلیسی

در این جلسه قصد داریم  پروژه LED چشمک زن پلیسی  RGB رو به شما آموزش بدیم. از این پروژه در…

دزدگیر هوشمند

در این جلسه قصد داریم  پروژه دزدگیر هوشمند رو با برد NodeMCU وماژول سنسور PIR به شما آموزش بدیم این…

روشنایی هوشمند

 در این جلسه قصد داریم با استفاده از برد NodeMCU ماژول فتوسل (LDR) و رله و چراغ پروژه روشنایی هوشمند…

کنترل بازوی مکانیکی با ۴ADAIOT

 در این جلسه قصد داریم با استفاده از یک پتانسیومتر چرخش سروو موتور رو کنترل کنیم . از این پروژه…