آخرین سری گواهینامه های دانش افزایی شرکت کنندگان در وبینار آموزشی هوشمند سازی و اینترنت اشیا پژوهشسرای منطقه ۱۴ تهران (خوارزمی) صادر شد.

آخرین سری گواهینامه های دانش افزایی شرکت کنندگان در وبینار آموزشی اینترنت اشیا و هوشمند سازی پژوهشسرای خوارزمی منطقه ۱۴ تهران صادر گردید که قابل دانلود توسط دانش پژوهان می باشد. تایید اصالت این گواهینامه ها با استعلام از پژوهشسرای دانش آموزی خوارزمی و یا شرکت آکادمی دانش پژوهان آتی  که عضو پارک علم و فن آوری دانشگاهش تربیت مدرس می باشد قابل انجام می باشد.

نسرین نوروزی

نجمه یزدان همت آبادی

مسعود دلبری

میترا شفیعی

ژیلا جعفری

زهره همتی پور

آرزو قاسمیان

هایده سلمان نژاد

فاطمه مقدس

علی خسروانی

پرستو محسنی

میترا بنی نجار

مرضیه شاه زمانی

ستایش مرادطجری

شیرین به آبادی

فریبا راشدی

سعیده حقیقت تقی

منصوره احمدی

ظریفه علافر

فاطمه خلیلی

فاطمه زارع بنادکوکی

اشرف تقیئی

مریم طباطبایی

زهرا نادیان

لیلا کیاهی

رویا منوری

لیلا مهرآئین

فریبا طوسی طهرانی

لیلا کریمی

معصومه قلعه نوی

فریده رضایی

سمانه برهانی

مبینا نوبخت

فرحناز اسدی

اکرم باشتنی

معصومه کوره سفیدی

محمدشیخی پارسا

فاطمه حمامی

لیلا چماچم

حمیده جهانبانی

پروین نجفی

زهره شیرزاد

نرجس اسماعیلی قهفرخی

نرگس غلامپور

کبری سلطانیان

آزاده لک

افسانه اشرفی

شهلا اسدی کندی

بتول وجدانی

بهاره احمدصفا

مریم بختیاری

ساحل شیری

فائزه بداغ آبادی

معصومه مصطفوی

منیژه نیکدل

عزیزه غفاری

زهره رضایی

علی صفار

بهاره خاکسار

جیران صفرپور

عاطفه اصغری

کبری رییسی

هیوا پلکوئی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.