لیست کلاسهای در حال برگزاری

کلاس کد نویسی اسکرچ سطح مقدماتی استاد خانم هوشمند یکشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۸:۴۵

کلاس کد نویسی اسکرچ سطح پیشرفته استاد خانم محمدیانی شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۸:۴۵

 

کلاس کد نویسی بلوکی مقدماتی APPINVENTOR (مدرس:استاد محمدیانی)یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۸:۴۵

کلاس کد نویسی بلوکی مقدماتی APPINVENTOR (مدرس استاد محمدیانی) یکشنبه ها و سه شنبه ها ساعت ۱۶ لغایت ۱۷:۱۵

 

کلاس اینترنت اشیا سطح مقدماتی(خانه هوشمند)استاد خانم محمدیانی و آقای ربیعی شنبه ها و دوشنبه ها ۱۶ لغایت ۱۷:۱۵

کلاس اینترنت اشیا سطح تکمیلی(ماشین هوشمند)استاد خانم ملکی و آقای ربیعی(یکشنبه و سه شنبه ها ۱۶ لغایت ۱۷:۱۵

کلاس اینترنت اشیا سطح پیشرفته(شهر هوشمند)استاد خانم ملکی و آقای ربیعی (شنبه و دوشنبه ها ساعت ۱۷:۳۰ لغایت ۱۸:۴۵

 

کلاس خصوصی اسکرچ در آردیونو (مدرس استاد آقایی زاده) یکشنبه ها ۱۷ لغایت ۱۸:۱۵ و ۵شنبه ها ۱۱ لغایت ۱۲:۱۵

کلاس طراحی وب سطح مقدماتی استاد آقای مهندس دانش پژوه یکشنبه ها ۱۸ لغایت ۱۹:۱۵ و سه شنبه ها ۱۸ لغایت ۱۹:۱۵

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.