برگزاری وبینار اینترنت اشیا و هوشمند سازی با حمایت پژوهشسرای منطقه ۱۳ تهران بزرگ

این وبینار با شرکت بیش از ۱۲۰ نفر در فضای اسکای روم آکادمی دانش پژوهان آتی برگزار گردید.

حامی برگزاری این رویداد آموزشی، پژوهشسرای دکترحسابی منطقه ۱۳ تهران با مدیریت خانم دکتر نشاط بودند

دیدگاهتان را بنویسید