اولین سری گواهینامه های دانش افزایی شرکت کنندگان در وبینار آموزشی هوشمند سازی و اینترنت اشیا پژوهشسرای منطقه ۱ تهران (آسمان) صادر شد.

اولین سری گواهینامه های دانش افزایی شرکت کنندگان در وبینار آموزشی اینترنت اشیا و هوشمند سازی پژوهشسرای آسمان منطقه ۱ تهران صادر گردید که قابل دانلود توسط دانش پژوهان می باشد. تایید اصالت این گواهینامه ها با استعلام از پژوهشسرای دانش آموزی آسمان و یا شرکت آکادمی دانش پژوهان آتی  که عضو پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس می باشد قابل انجام می باشد.

آزاده فغان پورگنجی

بانو علیزاده

بهنوش مظفری

پروانه قبادی

جمیله یوسفی

حدیثه صفری

درسا پورزاد

دریا زنگنه

رادین نعمتی

روژان داربزین

زهرا جهانگیری

ستایش هاشمی

سوده نظری

طیبه رییس دانایی

علیرضا نوروزی

فاطمه متقی

فاطیما نجفی

فرزانه روزدار

فریبا حیدری

محدثه رشیدی

محمدامین زارع

محمدحسین عبیات

مرجیان صفریان

مرضیه اکبری

مرضیه اکبری۱

مریم امیری

معصومه طالش

ملیکا کاظمی

ملیکه خزلی

مهیار هاشمی

نگین نعمتی

نیلی گدایلو

وحید رجب زاده

یزدان نعمتی

۱درسا پورزاد

اشرف عبدی نسب

افسانه زارع

اکرم ملکی

الهام دلپذیر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.