اولین سری گواهینامه های دانش افزایی شرکت کنندگان در وبینار آموزشی هوشمند سازی و اینترنت اشیا پژوهشسرای منطقه ۱۹ تهران (جوانه) صادر شد.

اولین سری گواهینامه های دانش افزایی شرکت کنندگان در وبینار آموزشی اینترنت اشیا و هوشمند سازی پژوهشسرای جوانه  منطقه ۱۹ تهران صادر گردید که قابل دانلود توسط دانش پژوهان می باشد. تایید اصالت این گواهینامه ها با استعلام از پژوهشسرای دانش آموزی جوانه  و یا شرکت آکادمی دانش پژوهان آتی  که عضو پارک علم و فن آوری دانشگاهش تربیت مدرس می باشد قابل انجام می باشد.

زهرا بیاتی

رباب تهمنش

رویا مسنین

زهرا جدیدالاسلام

زهره گودرزی

راضیه رحیمی قمی

خدیجه آزادی

حسین کاظمی

بهارک علاقه بندی

یاسین شاه محمدی

فاطمه حسین علیزاده

امیر علی محمدپور

ایلیا علی یاری

داود بشارتی

فاطمه نکونام

فاطمه عاشوری

فاطمه ایرانزاده

فاطمه اسماعیل بیگی

فریده رضایی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.