گواهینامه دانش افزایی شرکت کنندگان در وبینار فناوری های نو و اینترنت اشیا و هوشمند سازی دانش اموزی ویژه پژوهشسرای جوان منطقه ۵ تهران صادر شد.

پس از برگزاری وبینار فناوریهای نو به میزبانی پژوهشسرای جوان منطقه ۵ تهران و با همکاری آکادمی داش پژوهان آتی  ، و انجام آزمون از شرکت کنندگان در این وبینار ، گواهینامه های دانش افزایی شرکت کنندگان صادر گردید . تایید اصالت این گواهینامه ها با استعلام از پژوهشسرای دانش آموزی جوان  و یا شرکت آکادمی دانش پژوهان آتی  که عضو پارک علم و فن آوری دانشگاه تربیت مدرس می باشد قابل انجام می باشد.

یک نظر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.