9
35.000 تومان

بردبورد بزرگ

۱۷۵x67x8 میلی متر

۸ اتصال خطی از ۲۵ ترمینال به هم متصل شده

8
45.000 تومان

مینی برد بورد رنگ آبی

پروجکت برد کوچک – سفید
ابعاد برد : ۳۵*۴۷*۸.۵mm

3
18.000 تومان

مینی برد بورد رنگ سبز

پروجکت برد کوچک – سفید
ابعاد برد : ۳۵*۴۷*۸.۵mm

0
18.000 تومان

مینی برد بورد رنگ قرمز

پروجکت برد کوچک – سفید
ابعاد برد : ۳۵*۴۷*۸.۵mm

1
18.000 تومان