5%
تخفیف

پکیج پروژه کنترل لامپ ووسیله برقی با NodeMCU و اپلیکیشن و وایفای

این پکیج مناسب برای هوشمند سازی  و کنترل وسایل ولامپ ها هستش از این پکیج در خانه هوشمند و گلخانه هوشمند وشهر هوشمند میتوان استفاده کرد.در این پکیج آموزش محصول همراه با اپلیکیشن و کد سورس به شما ارایه خواهد شد.
4
389.000 تومان